Inkomensbeheer

Inkomensbeheer (ook wel vrijwillige bewindvoering genoemd) houdt in dat het beheer van uw inkomen en de betalingen van uw vaste lasten uitbesteed wordt aan SVF Den Haag. Alle inkomsten en betalingen verlopen dan via het systeem van SVF. In overleg met u wordt een budgetplan opgesteld dat op uw persoonlijke situatie is afgestemd. Een budgetplan is een overzicht van inkomsten en uitgaven. Op basis van dit overzicht zullen alle vaste lasten betaald worden en ontvangt u wekelijks leefgeld. Hierdoor kunnen en mogen in de vaste lasten geen nieuwe betalingsachterstanden c.q. schulden ontstaan. Indien mogelijk wordt er een bedrag opzij gezet om te reserveren.

Dit alles kan natuurlijk alleen gerealiseerd worden als al het inkomen ook daadwerkelijk bij ons binnenkomt. Indien het inkomen conform het budgetplan bij ons tijdig ontvangen wordt, kunt u er zeker van zijn dat het leefgeld op een vaste dag in de week op uw rekening wordt gestort. Dit geeft u stabiliteit en zekerheid.

Er zijn diverse redenen waarom het noodzakelijk kan zijn om bij ons in inkomensbeheer te komen:

  • U heeft op dit moment geen overzicht meer van de inkomsten en uitgaven waardoor er achterstanden komen in de vaste lasten.
  • U bent op dit moment niet in staat om zelf uw financiën te regelen.
  • In geval van schuldbemiddeling zullen de schuldeisers over het algemeen eenvoudiger en sneller medewerking verlenen omdat inkomensbeheer meer garantie biedt ter voorkoming van nieuwe schulden en betalingsachterstanden.

Daarnaast biedt SVF Den Haag u een actieve rol bij het meedenken in uw financiële beleid. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld, aanvraag kwijtschelding gemeentelijke heffingen, aangifte inkomstenbelasting, aanvraag zorg- en huurtoeslag. Binnen het inkomensbeheer zorgen wij ook voor budgetcoaching. Hierbij kunt u denken aan advies op het gebied van kosten van mobiele telefonie, energieleveranciers, kostgeld van kinderen, verzekeringen enz…

Aanmelden:

Aanmelden kan door het aanvraagformulier inkomensbeheer te downloaden,  volledig in te vullen en naar ons te zenden per post of via mail. Wanneer wij het aanvraagformulier ontvangen, kijken wij of wij  u kunnen helpen.

  • Als wij u kunnen helpen, ontvangt u van ons een brief met het verzoek een afspraak met ons te maken om bij ons op kantoor langs te komen. U dient dan alle papieren betreffende de financiën mee te nemen.
  • Als wij u niet kunnen helpen ontvangt u hier ook een brief over met daarin ook duidelijk uitgelegd waarom wij u niet kunnen helpen.

Kosten:

De kosten voor inkomensbeheer bedragen € 80,- per maand voor alleenstaande en € 90,- voor gezinnen. Ook zijn er eenmalige intakekosten van € 195,-.