Schuldbemiddeling

Wanneer u schuldbemiddeling via ons kantoor wilt, gaat dit gepaard met inkomensbeheer. Inkomensbeheer geeft een grotere zekerheid voor de schuldeisers en u zelf dat de aflossingscapaciteit op tijd betaald wordt. Indien uw betalingsachterstanden en schulden zo groot zijn, dat deze niet binnen 1 jaar terugbetaald kunnen worden is er sprake van schuldbemiddeling. Bij schuldbemiddeling wordt door ons uw Vrij te Laten Bedrag (VLTB) berekend. Dit bedrag is beschikbaar voor uw levensonderhoud. Het restant, de afloscapaciteit wordt gebruikt om een regeling te treffen met de schuldeisers. Het traject duurt 36 maanden.

De aflossingscapaciteit is het maximale bedrag dat gereserveerd kan worden voor het aflossen van uw schulden en wordt berekend conform de wettelijk vastgestelde berekeningsmethode. Bij deze methode wordt rekening gehouden met de betaling van de vaste lasten en kosten van levensonderhoud. Na overeenstemming met de schuldeisers over de terugbetaling van uw schulden is er sprake van een minnelijk akkoord en zal het overeengekomen bedrag maandelijks aan de schuldeisers worden uitbetaald. Vanaf dat moment gaat de termijn van 36 maanden lopen.

Via deze berekeningsmethode wordt uw inkomen gedurende het traject teruggebracht tot rond het bijstandsniveau. Dit is conform de wettelijke eis. De schuldeisers verwachten dat u zich maximaal inzet om zoveel mogelijk van uw schulden af te lossen. Bij het correct doorlopen van het hele traject zullen de schuldeisers het restant van de schuld kwijtschelden. U heeft dan een schone lei. Dit betekent dat u zonder schulden een nieuwe start kunt maken.

Aanmelden:

Aanmelden kan door het intakeformulier schuldbemiddeling te downloaden,  volledig in te vullen en naar ons te zenden per post of via mail. Wanneer wij het intakeformulier ontvangen, kijken wij of u een afloscapaciteit heeft en of wij u dus kunnen helpen.

  • Als wij u kunnen helpen, ontvangt u van ons een brief met een uitgebreid aanvraagformulier en het verzoek een afspraak met ons te maken om bij ons op kantoor langs te komen. U dient dan het aanvraagformulier ingevuld mee te nemen en alle gevraagde papieren betreffende de financiën mee te nemen.
  • Als wij u niet kunnen helpen ontvangt u hier ook een brief over met daarin ook duidelijk uitgelegd waarom wij u niet kunnen helpen.

Kosten:

Schuldbemiddeling is in Nederland conform de Wet op de Consumentenkrediet (WCK) alleen mogelijk indien dit “om niet” plaats vindt. Dit betekent dat aan een schuldhulp traject geen kosten in rekening gebracht mag worden aan de cliënt. Gemiddeld genomen brengt een schuldhulp traject van drie jaar, 20 uur werk met zich mee. De kosten dienen dus elders gefinancierd te worden. Dit kan door bijvoorbeeld de werkgever, kerk, familie of vrienden.

De kosten voor de schuldbemiddeling bedragen:

  • Kosten schuldbemiddelingstraject bij minder dan 10 schuldeisers: €1250.00 *
  • Kosten schuldbemiddelingstraject bij 10 of meer schuldeisers: €1750.00 *
*Voor het gehele traject, 36 maanden en alleen als er geen schulden bij zitten die onder de Wet Consumtief Krediet vallen.