Voor bedrijven

Wij bieden een oplossing voor de werknemers van uw bedrijf die moeite hebben om hun maandelijkse vaste lasten te betalen, of die mogelijk in financiële problemen zitten.

In eerste instantie is dit een probleem voor de werknemer in kwestie. Maar de financiële zorgen van de werknemer wordt steeds meer een probleem voor de werkgever. Dit uit zich in drie zaken:

  • Toename ziekteverzuim
  • Toename van het gevaar voor fraude
  • Toename van de administratieve lastendruk

SVF Den Haag biedt voor werkgevers ondersteuning. Wij bieden hulp aan uw werknemers in de vorm van inkomensbeheer en schuldbemiddeling. Om deze problemen adequaat op te lossen wordt uw werknemers hulp geboden met het inzichtelijk maken van hun inkomsten en uitgaven en wordt de correspondentie met de schuldeisers overgenomen. De werknemer wordt een grote last uit handen genomen, komt onder de psychische druk uit en kan beter functioneren op het werk.

Schuldbemiddeling is in Nederland conform de Wet op de Consumentenkrediet (WCK) alleen mogelijk indien dit “om niet” plaats vindt. Dit betekent dat aan een schuldhulp traject geen kosten in rekening gebracht mag worden aan de cliënt. Gemiddeld genomen brengt een schuldhulp traject van drie jaar, 20 uur werk met zich mee.

Om schuldhulpverlening voor particulieren mogelijk te maken betekent dit dat onze organisatie de kosten van de werkzaamheden elders gefinancierd moeten krijgen en dient de aankomende cliënt dus op zoek te gaan naar een sponsor.

Graag zouden wij met u de mogelijkheden van financieel beheer van uw werknemers willen bespreken. Indien u belangstelling hebt voor een vrijblijvend gesprek kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@svfdenhaag.nl.